سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی رحیمی – کارشناس ارشد متالورژی- شناسائی و انتخاب مواد شرکت میثا ق
محمد ابراهیمی – کارشناس ارشد متالورژی- شناسائی و انتخاب مواد شرکت میثا ق

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی و مقایسه روشهای جوشکاری MAG و جوشکاری مقاومتی نقطه ای از نظر کیفیت ظاهری ، شرایط ریزساختاری ، ماندگاری پوشش آلومینایز و خواص استحکامی در منطقه جوش ورقهای فولادی آلومینایز پرداخته شده است . برای این منظور ، ورقهای فولادی آلومینایز تهیه شده و به دوروش جوش مقاومتی نقطه ای و MAG جوشکاری گردیدند . سپس بازرسی چشمی و آزمون مکانیکی (آزمون کشش) و بررسیهای ریزساختاری توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی برروی نمونه های جوشکاری شده صورت گرفت . درحالیکه در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ، هیچ یک از عیوب ذکر شده فوق مشاهده نگردید . بررسیهای ریزساختاری مشخص نمود ، دانه های منطقه جوش و منطقه متأثر از حرارت (HAZ) مربوط به روش جوشکاری مقاومتی نقطه ای ، از شرایط یکنواخت تری نسبت به روش جوشکاری MAG برخوردار هستند . آزمون کشش نشان داد نمونه تهیه شده از روش مقاومتی نقطه ای نسبت به نمونه تهیه شده از روش MAG ، استحکام کششی بالاتری دارد . بنابراین نتایج ، خواص حاصل از جوشکاری مقاومتی شرایط مطلوب تری را نسبت به خواص حاصل از جوش MAG‌ از خود نشان دادند .