سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدحسین خزاعی نژاد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند- خراسان جنوبی- ایران
محسن فرشاد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند- خراسان جنوبی- ایران
حمیدرضا نجفی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند- خراسان جنوبی- ایران
حمیده ابطحی نیا – دانشکده علوم – دانشگاه بیرجند-خراسان جنوبی – ایران

چکیده:
با کاهش منابع سوخت های فسیلی، بهره برداران سیستم های قدرت به سمت استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی تمایل و اشتیاق روز افزونی پیدا کرده اند. یکی از مهم ترین منبع انرژی های تجدید پذیر، انرژی باد می باشد که تقریبا می توان ادعا کرد به طور نسبی در تمامی نقاط جهان وجود دارد؛اما توان خروجی نیروگاه بادی ثابت نبوده و مدام در حال تغییر می باشد که موجب تغییر در رفتار دینامیکی سیستم خواهد شد. توان خروجی مزرعه بادی متناسب با سرعت باد تغییر می کند که این امر می تواند موجب بروز مشکلات جدی پایداری برای سیستم گردد. در چنین شرایطی به طور معمولسعی می گردد به کمک یک سیستم ذخیره ساز انرژی این مشکل را برطرف نمایند. ذخیره ساز انرژی یا همان باتری قابلیت ذخیره انرژی در زمان مازاد تولید و تزریق آن به شبکه در بازه های زمانی پیک در سیستم و کمک به پیک سایی و صاف شدن پروفیل توان خروجی مزرعه بادی را دارد. در این مطالعه روشی کنترلی به منظور بهبود نوسانات فرکانس بالای موجود بر روی توان خروجی مزرعه بادی با استفاده از یک فیلتر پایین گذر با ثابت زمانی متغیر ارائه شده است. به منظور تنظیم پارامترهای این فیلتر از یک الگوریتم فراابتکاری تحت عنوان الگوریتم psoاستفاده شده است. از سوی دیگر راهکاری نیز برای کنترل روند کلیدزنی این تجیهزات و ورود و خروج آن ها به مدار ارائه شده است تا طول عمر مفید این تجهیزات افزایش یابد. راهکارارائه شده با در نظر گرفتن قیود بهره برداری از ذخیره سازها و قیود بهره برداری شبکه صورت گرفته است تا ضمن دست یابی به شرایط مطلوب کاهش نوسانات توان خروجی مزرعه بادی، عمر باتری ها نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد