سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس اسدزاده –
محمد مهدی نژادنوری –

چکیده:

مشکل عمده در ارتباط آکوستیکی زیرآب، تداخل سیگنالهای چند مسیره ناشی از انعکاسات سطح و کف است . دراین مقاله ابتدا کانال آکوستیکی زیر آب مدلسازی شد و پاسخ ضربه کانال شبیه سازی گردید . آنچه از نتایج مهم شبیه سازی بود ناچیز شدن دامنه سیگنالهایی است که از مسیرهایی به گیرنده می رسند که بیش از پنج بار به سطح و کف برخورد می کنند براین اساس، منحنیهای استخراج شدکه زوایای گریزینگ پرتوهایی را مشخص می نماید که کمتراز شش مرتبه به سطح و کف برخورد می کنند، در واقع این زاویه همان زاویه بیم بهینه برای فرستنده محسوب می گردد . همچنین، با محاسبه و شبیه سازی زمان دریافت اخرین سیگنال حا صل از چند مسیرگی ، کوتاه ترین زمان چند مسبرگی در حالات مختلف استقرار فرستنده و گیرنده بدست امد و معلو م شد که اگر در کانال کم عمق ، مجموع عمق فرستنده و گیرنده ، تقسیم بر دو ، برابر نصف عمق کانال شود کمترین ISI را خواهیم داشت