سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید حسین هندی –
ستار شادلاقانی –
نصیب الله دوستی –

چکیده:

در ابتدا یک کلاس جدید از فضازمان های چرخان در ابعاد مختلف و در حضور یک میدان مغناطیسی طولی معرفی شده است. جوابهای به دست آمده، توصیف کننده یک فضا زمان همراه با یک میدان مغناطیسی غیرخطی و غیر تکین است. از سوی دیگر می توان دید که از این جوابها می توان به عنوان کرمچاله قابل عبور در نزدیکی گلوگاه(+ r=r) تفسیر نمود که شرط ضعیف انرژی را نقض نمی کنند. در پایان جوابها به حالت چرخان تعمیم داده شده است.