سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صفورا احمدزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

باکتری های پروبیوتیک مانند لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، جنس بیفیدوباکتریوم، لاکتوباسیلوس کازئی، دارای اثرات مفید برسلامتی از جمله اثرات ضد جهش زایی، خصوصیات ضد سرطان زایی،بهبود در متابولیسم لاکتوز، کاهش کلسترول سرم و تحریک سیستم ایمنی می باشند. بنابراین به صورت رو به گسترشی در مواد غذایی لبنی به ویژه ماست تلقیح می شوند. غذاهای عملگر تخمیری نیز اثرات مفیدی را دارا می باشند که در نتیجه آزاد سازی پپتیدهای زیست فعال توسط ارگانیسم های پروبیوتیک ایجاد می شود و این محصولات به صورت تجاری عرضه می شوند. جهت به حداکثر رساندن اثرات مفید محصولات بیفیدوس، پربیوتیک ها در مواد غذایی پروبیوتیک استفاده می شوند. سینبیوتیک ها محصولاتی حاوی پربیوتیک ها و پروبیوتیک ها هستند