سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امیرعباس کارپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه برق اراک ایران
امیر ابوالفضل صورتگر – استادیار دانشگاه امیر کبیر تهران دانشکده برق
سید محمد مدنی – استادیار دانشگاه اصفهان دانشکده برق

چکیده:
دراین مقاله ازروش لاگرانژ وهمیلتونین که ازجمله روشهای قدرتمندومشهوربهینه سازی هستند برای بهبود راندمان موتورهای سنکرون رلوکتانسی استفاده شده است باتوجه باینکه این نوع ازموتورها بدلیل حذف سیم پیچی روتوردارای راندمان خوبی نسبت به سایرموتورهای جریان متناوب هستند برای افزایش بازده باروشهای ابتکاری تلفات موتور هنگامیکه گشتاوربارثابتی به موتوراعمال میشود را مینیمم سازی میکنیم و ازاین طریق راندمان موتورافزایش می یابد ثابت میشود که هردوروش بهینه سازی پاسخ یکسانی دارد و تمامی روابط بدست آمده مرحله به مرحله اثبات شده اند این موضوع نه تنها ازنظر تئوریک اثبات شده بلکه نتایج شبیه سازی این موضوع را تایید نموده است ازاین استراتژی میتوان برای کنترل موتورسنکرونرلوکتانسی استفاده نمود به نحوی که بازده این موتورافزایش یافته و تلفات آن تاحدود 70درصد کاهش یابد ازسوی دیگرمیتوان ازاین ااستراتژی کنترل درروشهای کنترل هوسمند به عنوان یک الگوریتم موثراستفاده نمود عدم وابستگی رابطه بدست آمده به پارامترهای الکتریکی موتور ازنکات قابل توجه و مهم دراین روش می باشد ازاین روش میتوان بعنوان یک روش مقام دربرابرتغییرات پارامترهای الکتریکی موتور درسیستم کنترل درایو موتور سنکرون رلوکتانسی استفاده نمود