سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محدثه مطیع – کارشناسی ، دانشکده مهندسی نفت ، دانشگاه امیرکبیر
رسول خسروانیان – استادیار ، هیئت علمی دانشکده مهندسی نفت ، دانشگاه امیرکبیر
ضحی دلال اصفهانی – کارشناسی ، دانشکده مهندسی نفت ، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:
بهینه سازی چاه های حفاری به دلیل اهمیت اقتصادی که دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.انتخاب شدت انحراف و سگ دست مناسب، کمتر شدن زاویه نهایی چاه، کاهش گشتاور و همچنین کاهش خستگی در رشته حفاری ازجمله مزایای طراحی بهینه یک چاه جهت دار است. در این چاه ها طول حفاری می تواند به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شود و با کمینه سازی آن انتظار کاهش هزینه را داشت، اما این تابع چندان سودمند نیست. ازآنجاکه در این چاه ها بخش های مختلف شامل بخش عمودی و بخش های منحنی وجود دارد که حفر هر یک زمان و هزینه متفاوتی دارند، استفاده از توابع هدف دیگر چون زمان معقول تر به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا سعی شده است ویژگی های حفاری جهت دار مورد بحث قرار گیرد و سپس راه های بهینه سازی با قابلیت انتخاب نوع تابع هدف برای کاربر مطرح گردند. با ارائه روشی جهت یافتن تابع هدف زمان ، با اعمال ضرایب زمانی بر هر بخش، مسیر بهینه بازمان کمتر علیرغم افزایش طول حفاری به دست آمده است. استفاده از چاه های مجاور برای انتخاب ضرایب بسیار هائز اهمیت است در این تحقیق مسیر 3 بعدی چاه های S شکل، از روش سیمپلکس بهینه سازی گردیده است. در محاسبات منحنی ها , از روش مینیمم انحنا که دقیق ترین روش در محاسبات مسیر هست، استفاده شده است