سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانی
عبدالرضا اوحدی همدانی – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی کنترل تطبیقی ارتعاشات یک ورق هوشمند بر اساس الگوریتم پیشخوراند چندکاناله انجام شده است . ورق مورد بررسی یک ورق مستطیلی از جنس فولاد با شرط مرزی چهارطرف گیردار می باشد که به سنسورها و عملگرهای پیزوالکتریک مجهز شده است . در ابتدا از روش المان محدود برای حصول پاسخ های فرکانسی بین نقاط مختلف ورق هوشمند، شامل سنسور و عملگر پیزوالکتریک، استفاده شده است . پاسخ های فرکانسی ورق تبدیل به توابع IIR گردیده اند تا در شبیه سازی سیستم کنترلی در فضای دیجیتال استفاده شوند . در نهایت شبیه سازی کنترل فعالارتعاشات ورق مذکور با استفاده از الگوریتم کنترلی پیشخوراند تطبیقی FXLMS چندکاناله انجام شده است . نتایج شبیه سازیهای انجام شده برایسه ورودی متفاوت ۱ – هارمونیک ساده – 2 – مجموع دو موج سینوسی ۳ – نویز سفید، عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی را برای کاهش ارتعاشات در نقاط مختلف ورق نشان می دهد . میزان کارآیی کنترلر بستگی به محلسنسورهای خطا، محل عملگرها و همچنین محتوای فرکانسی نیروی یتحریک دارد، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است