سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
امیرحسین سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ارجمند مهربانی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
مدل دینامیکی یک برج تقطیر واکنشی به منظور ارزیابی پایداری و عملکرد بهینه پاسخ مدار بسته آن بر اساس معادلات موازنه جرم و انرژی توسعه یافت. به دلیل ماهیت غیر خطی فرآیند و مناسب نبودن مدل های خطی شده برای طراحی کنترل کننده از یک سیستم کنترل تطبیقی با جدول بندی بهره جهت تنظیم خودکار و پیوسته ی مشخصه های کنترل کننده استفاده شد. برای گزینش بهترین متغیر کنترل شونده جهت کنترل محصولات از شیوه های معیار شیب، معیار حساسیت و آنالیز SVD بهره گرفته شد. مشخصه های کنترل کننده PID بر اساس روش Cohen-Coon تنظیم و مقادیر آن به شیوه PSO بهینه شدند که منجر به بهبود پاسخ های مدار بسته گردید