سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خشایار میثاقیان – آزمایشگاه کنترل سیستمهای عصبی- عضلانی، مرکز فناوری عصبی ایران، گروه
عباس عرفانیان امیدوار – آزمایشگاه کنترل سیستمهای عصبی- عضلانی، مرکز فناوری عصبی ایران، گروه

چکیده:

کنترل مناسب سرعت و توان خروجی به هنگام ارزیابی اثرات فیزیولوژیکی رکابزنی بوسیله تحریک الکتریکی عملکردی از اهمیت زیادی برخوردار است، مانع اصلی بر سر راه گسترش سیستمهای کنترل تحریک الکتریکی عملکردی، مشخصات غیرخطی و متغیر با زمان عضله تحریک شده م ی باشد که کار کنترل ر ا با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله یک روش کنترلی مقاوم مبتنی بر ترکیب متعامل یک کنتر ل کننده تطبیقی -عصبی تک -نرونی و یک کنتر ل کننده لغزشی جهت کنترل رکابزنی بوسیله تحریک الکتریکی عملکردی در افراد ضایعه نخاعی، ارائه شد ه است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش ارائه شده قادر به کنترل دقیق سرعت رکاب ردن در شرایط مختلف از جمله حضور اغتشاشات خارجی، خاصیت متغیر با زمان و پدیده خستگی عضلانی است. همچنین روش ارائه شده بر روی یک بیمار ضایعه نخاعی بکار گرفته شده اس ت . نتایج نشان می دهد که این کنترل کننده قادر به ایجاد یک حرکت رکابزنی نرم و مداوم در بیمار ضایعه نخاعی با وجود اسپاتیسیکی و پدیده خستگی عضلانی می باشد.