سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید کاربین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردو
علی برادران راد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردو
حسین آرویی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
یوسف نوری – تکنسین آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م

چکیده:

یکی از قارچ های مهمی که درخشکبار به ویژه در پسته باعث کاهش کیفیت آن میگردد Aspergilus spp می باشد.وجود این قارچ در پسته می تواند سلامت انسان را به طور جدی تهدید نماید. امروزه یکی از معیارهای کیفیت پسته وجود یا عدم وجود این قارچ می باشد. جهت کاهش خسارت این قارچ علاوه بر اصلاح روش های خشک کردن و فراوری پسته نیز می توان از اسانس گیاهان دارویی استفادهنمود از آنجاییکه این مواد علاوه بر دارا بودن خاصیت دارویی هیچ گونه عوارض جانبی بر سلامت انسان ندارد اعمال این گونه روش ها جهت افزایش کیفیت خشکبار ضروری می نماید. در این ازمایش اسانس گیاه زوفا و میوه درخت سرو توسط دستگاه کلونجر استخراج گردید سپس در غلظت های مختلف اسانس آن را به محیط کشت PDA اضافه گردید. از قارچ خالص شده پلاک های یکسانی تهیهکره وروی محیط کشت قرار داده و در دمای 25-28 درجه سانتی گراد و در انکوباتور قرار دادهشد. قطر کلونی در زمانهاییکسان اندازه گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اسانس هر دو گیاه می تواند تاثیر بسزایی در کنترل این گونه قارچ داشته باشد. اما اسانی میوه درخت سرو تاثیر بیشتری در کنترل اینقارچ دارد.