سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
امیرحسین کیمیایی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
هادی دلاوری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد حبیبی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:
هدف در این مقاله، ارائه یک روش کاهش تلفات توان در شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکندهDG بطور ساده و کاربردی بدون محاسبات پیچیده و وقت گیرخواهد بود. روابط محاسبه توان اکتیو و راکتیو منبع تولیدپراکنده متناسب با شرایط شبکه ی توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن محدودیت هادیهای خطوط هوایی بوده وطوری محاسبه خواهد شد که منجر به اضافه ولتاژ در نقطه اتصال به شبکه در حضور جبرانسازهای موازی نشود. همچنین در این مقاله مکان یابی جبرانسازهای خازنی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه بروش منطق فازی انجام میشود به همین منظور شاخص های ولتاژ موثر هر باس و تلفات توان بعنوان ورودی های سیستم فازی و خروجی آن محل مناسب خازن گذاری می باشند. جهت اثبات روابط و صحت عملکرد روش پیشنهادی، شبیه سازی بر مبنای شبکه 34 NODE TEST FEEDER IEEE در نرم افزار ETAP پیاده سازی و درچهار حالت مختلف از شبکه ی نمونه شبیه سازی گردید و پخش بار بروش نیوتن – رافسون جهت دست یابی به مقادیر ولتاژ ، جریان و سایر پارامترهای مورد نیاز باس های شبکه انجام شد و در آن اثرات جبرانسازهای خازنی و نصب DG با روشهای مرسوم مقایسه و در سه سناریوی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهترین سناریوی بهره برداری حاصل گردید. نتایج حاصله نشان می دهند که روش پیشنهادی در این مقاله در مقایسه با روشهای معمول در حدود 75درصد تلفات شبکه را کاهش می دهد