سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا پیراوی ونک – کارشناس ارشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دانشجوی دکترای ص
عبدالعلی شرقی – استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران .

چکیده:

از کنجاله های روغنی برای تغذیه طیور و ماهی استفاده شده است . هم چنین با داشتن میزان پروتئین بالا، می تواند به عنوانمکمل غذایی در نظر گرفته شود . با توجه به تأکید بر روی کاهش هزینه فرآیندهای صنعتی و ارزش باقی مانده های کشت و صنعت، کنجاله های روغنی منبع مناسب پروتئینی و ماتریکس حمایتی برای فرآیندهای بیوتکنولوژی می باشند . تعدادی از کنجاله های روغنی به خصوص انواع خوراکی آن، برای فرآیندهای بیولوژی به عنوان سوبسترا، پیشنهاد شده اند . از آنها در فرآیند تخمیر برای تولید آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها، قارچ ها و سایر موارد استفاده شده است . هم چنین کاربرد بیوتکنولوژی کنجاله های روغنی شامل تولید ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها نیز می باشد . در این مقاله بر روی کاربردهای متعدد کنجاله ها روغنی و به طور خاص بر روی تولید آنزیم ها با توجه به اهمیت آنها و فرآیندهای بیوتکنولوژی و هم چنین تغذیه طیور و سایر موارد بحث خواهد شد .