سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم دهستانی – بخش شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فریده شجاعی – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فهیمه شجاعی – بخش شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تشکیل و شکستن پیوندها در سیستم های زنده، جذب فرکانس های تابش(مانند فتوسنتز و نور)، تبدیل انرژی شیمیایی به حرکت مکانیکی(مانند ATP) و انتقال الکترون از طریق پلیمرهای بیولوژی (مانند DNA و پروتئین ها) نشان دهنده اثرات مکانیک کوانتومی می باشد.یعنی می توان مکانیک کوانتومی را در بحث های بیولوژی وارد کرد. ما در اینجا مواد ژنتیکی در زیگوت را به عنوان یک سیستم کوانتومی در نظر گرفته ایم که این سیستم از دو سطح کوانتومی تشکیل شده است. ساختارهای تولید مثل در زیگوت وجود دارد پس زیگوت ها نقش مهمی را ایفا می کنند.