سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالوهاب ادب آوازه – انجمن جوشکاری و آزمایشهای غرمخرب ایران

چکیده:

جوشکاری با مصرف سالیانه فولاد درهرکشور رابطه مستقیم دارد به نظر انجمن جوشکاری آمریکا دانش متالورژی یکی از 12 ویژگی بازرس جوش قلمداد می شود جوشکاری نه تنها برای اتصال قطعات ریخته گری شده به یکدیگر بکار می رود بلکه برای جایگزینی قسمتهای معیوب قطعات ریخته شده نیز نقش روبه افزایش پیدا کرده است. دیدگاه متالورژی به طراح درحصول به اتصالات جوشی محکم سالم استاندارد و اقتصادی کمک می کند متالورژی و جوش دربسیاری از فرایندهای تولیدی نظیر لوله سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است متالورژی بطور مستقیم و غیرمستقیمدرمهندسی بین المللی جوش سهم دارد علم مهندسی مواد قادر است برای موارد با ویژگی خاص نظیر درجه حرارت های بالا یا درجه های زیرصفر محیطهای دارای سایش خوردگی کاربردهای دوره ای و غیره راهبردی نماید.درزمینه های مختلف گرایش به جوشکاری درایران بسرعت رشد می کند آموزشهای کاربردی برای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی جویای کار نقش ضروری پیدا کرده است.