سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید شریفی – عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
علی اسدی – دانشیاردانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
ناصر برومند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
امان الله سلیمانی – عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

چکیده:

گردشگری سهم بزرگی در افزایش تولید ناخالص ملی را ایفاء می کند و تمایل و تقاضا برای این صنعت با انگیز ههای مختلف در تمام جهان با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش می باشد و گردشگری به عنوان راهبردی جامع برای توسعه یک منطقه مد نظر می باشد.آگاهی از نقاط ضعف ، قوت ،فرص تها وتهدیدها یک منطقه باعث انجام اقدامات لازم و فراهم کردن امکانات و خدمات گردشگری جهت توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطی می گردد در این مقاله سعی شده است تا در قالب تحلیل سوات (S.W.O.T) به تجزیه و تحلیل ویژگیها، شاخصه ها و شرایط محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه قشم پرداخته شود و بر پایه این شناخت به ارائه راهکارها و راهبردها، سیاستها و برنامه اقدام احتمالی در توسعه گردشگری اقدام نمود.