مقاله گزارشي از قارچ هاي مولد زنگ در منطقه حفاظت شده ارسباران، شمال غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در رستنيها از صفحه 178 تا 192 منتشر شده است.
نام: گزارشي از قارچ هاي مولد زنگ در منطقه حفاظت شده ارسباران، شمال غرب ايران
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي
مقاله Pucciniales
مقاله سيستماتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دنيادوست چلان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي مطالعه قارچ هاي مولد زنگ در منطقه حفاظت شده ارسباران واقع در شمال غربي ايران، آرايه هاي مختلفي از اعضاء اين راسته متعلق به دو جنس Puccinia وUromyces  شناسايي گرديدند. از بين قارچ هاي شناسايي شده چهار آرايه Puccinia jaceae روي  Centaurea macrocephala، P. chaerophylli var. retifera  روي Chaerophyllum aureum، Uromyces prosopidis  روي Prosopis farcta var. farcta و Uromyces heliotropii روي Heliotropium europaeum  به عنوان اعضاي جديد براي ميكوبيوتاي ايران گزارش مي شوند. گونه U. euphorbiae-corniculati رويLotus corniculatus  كه قبلا با نام نامعتبر U. loti از ايران گزارش شده بود، با نام فوق براي ميكوبيوتاي ايران گزارش مي شود. همچنين ميزبان هاي Albovia tripartita براي  Puccinia pimpinellae، Cirsium ciliatum  و C. adencum  براي  Puccinia cnici، Achillea millefolium  براي  Puccinia achilleae،Carduus onopordioides براي Puccinia calcitrapae، Viola ignobilis براي Puccinia violae، Xanthium brasilicum  براي Puccinia xanthii وFicaria kochii  برايUromyces ficariae  به عنوان ميزبانان جديد براي ايران و جهان گزارش مي شوند.