سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرش احمدزاده حشمتی – دانشجوی ارشد سازه بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق با ساخت 1 عدد تیر T شکل پیش تنیده با بتن خودمتراکم (SCC) و بارگذاری آن به بررسی رفتار شرایط بهره برداری سعی شده است تا گامی جهت معرفی و عملکرد تلفیق این دو فن آوری برداشته شود. تیر در اندازه واقعی با مشخصات L=9000mm/ h =710mm / tf =110mm/ bw =195mm/ bf =535mm بر اساس آیین نامه بارگذاری پل AASHTO و آیین نامه بارگذاری پل ایران ( نشریه 139 وزارت راه و ترابری، کامیون 40 تن) محاسبه، ساخته شده و سپس به صورت آزمایشگاهی بارگذاری، تغییر شکلها و کرنشهای بتن و فولاد تحت بار بهره برداری قرائت و ارزیابی های لازم صورت گرفته و گزارش شده است. در نهایت نتیجه گیری شده است که استفاده از تیرهای اصلی پل ساخته شده با بتن خود متراکم پیش تنیده هم از جهات اقتصادی و هم از دیدگاه اجرایی و دوام می تواند در سیستم پل سازی دنیا و از جمله ایران تحول اساسی ایجاد نماید.