مقاله گزارش مورد:‌ سندرم محروميت از مواد در نوزادان: معرفي يك مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 69 تا 73 منتشر شده است.
نام: گزارش مورد:‌ سندرم محروميت از مواد در نوزادان: معرفي يك مورد
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانيان فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: فريطوس سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني شيما
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سندرم محروميت از مواد در نوزادان، يكي از مشكلات مهم و قابل توجه بيماري زايي در دوره نوزادي به شمار مي رود. در اين گزارش مورد، شيرخوار 5 ماهه اي مبتلا به سندرم محروميت از مواد در نوزادان معرفي خواهد شد كه بدون درمان در دوره نوزادي، با تجويز روزانه ترياك خوراكي توسط مادر به مركز ارجاع داده شده است. دراين گزارش ضمن معرفي اين مورد به بررسي اين سندرم و نحوه برخورد با آن مي پردازيم.
سندرم محروميت از مواد در نوزادان، شايع ترين مشكل مرتبط با مادران حامله معتاد به مواد مخدر محسوب مي شود. اين سندرم با سوء مصرف ساير مواد از جمله خواب آورهاي غير مخدر، محرك ها، ضد افسردگي ها، ضد تشنج ها و نورولپتيك ها نيز ديده مي شود. به نظر مي رسد با افزايش سوء مصرف مواد، موارد مشاهده اين سندرم در بخش هاي نوزادان افزايش يابد كه اين امر مستلزم دقت پرسنل درماني نسبت به شناسايي اين دسته از نوزادان و درمان مناسب آنها است. در اين گزارش مورد، يك شيرخوار 5 ماهه مبتلا به سندرم محروميت از مواد در نوزادان كه با مشكلات متعدد همراه است معرفي خواهد شد. در ادامه در مورد راه هاي شناسايي و درمان نوزادان مبتلا به سندرم محروميت از مواد در نوزادان بحث مي گردد.