مقاله گزارش مورد: نوريلموماي دژنره داخل استخوان فک پايين در يک خانم 23 ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه 353 تا 360 منتشر شده است.
نام: گزارش مورد: نوريلموماي دژنره داخل استخوان فک پايين در يک خانم 23 ساله
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوريلموماي دژنره
مقاله شوانوماي باستاني
مقاله تومور داخل استخواني
مقاله فک پايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نژاد جهانشاه
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمودآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوريلموما يک تومور خوش خيم منشاء گرفته از غلاف عصبي محيطي است که در داخل دهان، به خصوص در فک ها بسيار نادر است. درمان نوريلموما، جراحي و خارج کردن کامل ضايعه است و ميزان عود آن نيز بسيار کم مي باشد. ضايعاتي که مزمن هستند ممکن است دستخوش تغييرات ميکروسکوپي دژنراتيو گردند که به آنها نوريلموماي دژنره يا شوانوماي باستاني (Ancient schwannoma) گويند و نوع نادري از نوريلموما است. ما در اينجا يک مورد نوريلموماي دژنره داخل استخوان فک پايين را گزارش مي کنيم.
يافته ها: بيمار خانم 23 ساله بود که از درد و تورم فک پايين شکايت داشت. طبق آنچه بيمار مي گفت 6 سال قبل درمان جراحي در اين ناحيه از فک انجام شده بود و او از تشخيص پاتولوژي قبلي اطلاعاتي نداشت. يک بيوپسي انجام پذيرفت و نوريلموماي دژنره توسط بررسي هاي ميکروسکوپي با پروليفراسيون خوش خيم سلول هاي شوان و آتيپي هسته اي، هيالينيزاسيون و تغييرات ميگزوماتوز و کلسيفيکاسيون و ايمونوهيستوشيمي S-100 تشخيص داده شد. درمان جراحي رزکسيون نسبي با حاشيه هاي سالم انجام شد و کورتاژ ترانس – مندببولار ضايعه داخل استخواني انجام شد، قطعه استخواني خارج شده منجمد گرديد و جايگزين شد.
بحث و نتيجه گيري: نوريلموما يک تومور خوش خيم غلاف عصبي است، حضور طولاني مدت نوريلموما ممکن است باعث تغييراتي گردد که اين ضايعه را از نظر باليني، نماي راديوگرافي و هيستوپاتولوژي در تشخيص افتراقي ضايعاتي قرار دهد که سر انجام درمان هاي ديگري مي طلبند. توجه به نماهاي خاص هيستوپاتولوژي در افتراق آنها تعيين کننده است و مجموعه يافته ها براي هر ضايعه، مي تواند درمان انتخابي را تحت تاثير قرار دهد.