مقاله گزارش يك مورد پارزي ناشي از زوستر در يك زن مبتلا به ديابت 72 ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 52 تا 56 منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد پارزي ناشي از زوستر در يك زن مبتلا به ديابت 72 ساله
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارزي
مقاله ديابت شيرين
مقاله ويروس واريسلا زوستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده مينا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي برقي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نعيميان شعيب
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واريسلا زوستر پاتوژن انحصاري انسان است، عفونت اوليه بطور تي پيک در دوران کودکي رخ مي دهد و باعث واريسلا مي گردد. همانند ساير اعضا خانواده هرپس ويروس ها در دوره نهفتگي عفوني نيست، اما مي تواند در مدت زمان ديرتر فعال شود و از طريق آکسون ها به پوست مهاجرت نمايد و از سلولي به سلول ديگر گسترش يافته و در اپيدرم نفوذ نمايد.
معرفي بيمار: در اين مطالعه زني 72 ساله با سابقه ديابت و هيپرتانسيون گزارش مي شود که بعلت احتباس ادراري همراه با ضعف پارستزي اندام تحتاني راست و اختلال حرکتي بستري مي شود. مشکلات بيمار همراه با بروز ضايعات وزيکولر اولسره يکطرفه در ناحيه ساکرال بود که به کپل و قسمت خارجي واژن انتشار داشت. L.P با تشخيص راديکوپاتي التهابي انجام شد که با توجه به تشخيص مننژيت آسپتيک بيمار تحت درمان با آسيکلووير و پردنيزولون قرار گرفت و با حال عمومي خوب و برطرف شدن کليه علايم مرخص شد.
نتيجه نهايي: يکي از عوارض زوستر ضعف حرکتي در اعصاب غيرکرانيال است که تحت عنوان زوستر پارزي ناميده مي شود ضعف بطور ناگهاني در مدت 2 تا 3 هفته پس از شروع راش پيشرفت مي کند و باعث درگيري انتهاها مي گردد. در بيمار ما نيز 3 هفته پس از شروع راش عوارض عصبي بروز کرد. توصيه مي شود در بيماراني که با علايم پارزي همراه با احساس گزگز (پارستزي) مراجعه مي کنند معاينه از نظر ضايعات پوستي انجام گيرد.