مقاله گزارش يك مورد پديده تحرك از نوع لمسي در يك بيمار مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه ناشي از جنگ تحميلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه 71 تا 76 منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد پديده تحرك از نوع لمسي در يك بيمار مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه ناشي از جنگ تحميلي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديده تحرك
مقاله حس لامسه
مقاله اختلال استرس پس از ضربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري نژاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيريان منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پديده تحرك نوعي اختلال ادراك مي باشد و با مصرف داروهاي توهم زا مرتبط دانسته شده است. منظور از آن، ديدن اشيا متحرك به صورت يك سري تصاوير محو شونده مي باشد كه در زمينه حس بينايي روي مي دهد. براي تعيين علل آن به مطالعات بيشتري نياز است اين اختلال در ساير حس ها گزارش نشده است.
شرح مورد: بيمار آقاي 41 ساله كه با تشخيص اختلال استرس پس از ضربه به دليل تشديد علايم به دنبال قطع مصرف دارو به بيمارستان شهيد بهشتي كرمان در سال 1387 مراجعه كرده بود و نوعي خاص از پديده تحرك را در زمينه حس لامسه تجربه مي كرد. وي ابراز مي نمود بعد از لمس اشيا براي مدتي كه از آنها دور مي شود، بدون اين كه اشيا را ببيند هم چنان آنها را در دست خود لمس مي كند. بيمار تحت درمان دارويي قرارگرفت، بعد از سه هفته علايم بيماري به طور نسبي رفع و يك ماه بعد بيمار ترخيص گرديد.
 بحث و نتيجه گيري: پديده نادر تحرك ممكن است غير از ادراك بينايي در زمينه ساير ادراكات توهمي مانند لمس نيز وجود داشته باشد و با تجزيه كه مكانيسمي براي توجيه بعضي علايم يك بيمار مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه است، مرتبط باشد.