مقاله گزارش يک مورد وارياسيون نادر در شريان مهره اي راست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه 185 تا 188 منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد وارياسيون نادر در شريان مهره اي راست
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شريان مهره اي
مقاله بخش قبل از مهره اي
مقاله وارياسيون
مقاله آناتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات پرويندخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وارياسيون هاي شريان مهره اي با توجه به اهميت باليني آن قابل توجه است. در اين مطالعه يک مورد وارياسيون در شريان مهره اي راست در يک مرد گزارش شده که شريان مهره اي از سطح خلفي – فوقاني اولين بخش شريان سابکلاوين جدا مي شود؛ در يک مسير مستقيم به طرف بالا رفته و وارد سوراخ عرضي مهره ششم گردني مي شود. شريان مهره اي راست در مسيرش در هنگام صعود از پشت شيت کاروتيد ودر جلوي فاسياي پره ورتبرال قرار مي گيرد. در اين مورد شريان مهره اي راست درمقابل مهره سوم گردني فاسيا پره ورتبرال را سوراخ نموده و از سوراخ عرضي مهره سوم وارد مي شود. طول اين قسمت شريان بلندتر از حالت طبيعي است اما قطر آن طبيعي است. با توجه به جراحي هاي ناحيه ريشه گردن، دانستن اين وارياسيون ها از صدمه ديدن شريان در حين عمل مي کاهد.