مقاله گزارش يک مورد گرانولوم ترميمي سلول ژانت در حفره بيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه 122 تا 125 منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد گرانولوم ترميمي سلول ژانت در حفره بيني
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرانولوم
مقاله سلول ژانت
مقاله نئوپلاسم،اکسيزيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شباهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نيا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:giant cell reparative granuloma  (GCRG) يک ضايعه فيبرواسئوس خوش خيم ناشايع است که اغلب، استخوان هاي منديبل و ماگزيلا را درگير مي کند. گزارش درگيري حفره بيني با اين بيماري بسيار نادر است.
معرفي بيمار: بيمار آقاي 37 ساله که با گرفتگي و ترشح خونابه اي سمت چپ بيني از 3 سال قبل و پروپتوزاز 3 ماه قبل، مراجعه کرد. در  CTاسکن و MRI، توده هتروژن با سطح مايع – مايع که سبب خوردگي وسيع استخواني شده بود، مشاهده شد. بيوپسي، تشخيص GCRG را مطرح کرد.
نتيجه گيري: اگرچه GCRG نادر است، مشخصات باليني و راديولوژيک آن بايد شناخته شود و هنگامي که يافته هاي باليني، CT اسکن و MRI، يک ضايعه فيبرواسئوس را در حفره بيني مطرح مي کنند، اين بيماري بايد در تشخيص افتراقي مطرح شود.