مقاله گزينش ژنوتيپ هاي برتر بادام (Prunus dulcis Miller) در منطقه بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 385 تا 399 منتشر شده است.
نام: گزينش ژنوتيپ هاي برتر بادام (Prunus dulcis Miller) در منطقه بروجرد
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله ژنوتيپ ها
مقاله ديرگل
مقاله ديسكريپتور
مقاله تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي ژنوتيپ هاي بادام با صفات برتر، ديرگل و سازگار با اقليم منطقه بروجرد در سال هاي 1385 و 1386 ژرم پلاسم موجود در منطقه با استفاده از ديسکريپتور بادام مورد ارزيابي قرار گرفت. ژنوتيپ ها از نظر عملکرد، مقاومت به آفات، بيماري ها، و صفات مرتبط با ميوه و مغز ارزيابي شدند. با توجه به اهداف و صفات خاص اصلاحي، ژنوتيپ هاي شماره 57 (عملکرد و درصد مغز)، 112 (عملکرد)، 166 (عادت ميوه دهي روي اسپور، عملکرد و درصد مغز)، 91 (اندازه و وزن مغز)، 177 (درصد مغز)، 43 (درصد مغز و ديرگلي) و ژنوتيپ هاي شماره 59، 103، 167 و 135 امتياز بالاتري در بين 111 ژنوتيپ مورد بررسي به دست آوردند و به عنوان ژنوتيپ هاي برتر شناسايي شدند. تجزيه خوشه اي بر پايه برخي از صفات کمي و کيفي انجام شد که در نهايت ژنوتيپ ها به هفت گروه متمايز شدند. وزن مغز با طول، عرض و ضخامت ميوه (ابعاد) و طول، عرض و ضخامت مغز همبستگي مثبت و معني داري در سطح احتمال 1% داشت. براي صفات درصد مغز، درصد دوقلويي، درصد پوكي و ابعاد ميوه و مغز ژنوتيپ ها تنوع بالايي مشاهده شد. در شروع مرحله تمام گل، 22 روز تاخير در درختان بادام مورد ارزيابي در نواحي كم ارتفاع در مقايسه با درختان نواحي مرتفع در سال 1385 مشاهده شد، که قسمتي از اين اختلاف به نظر مي رسد ناشي از 539 متر اختلاف ارتفاع دو منطقه باشد.