مقاله گفتمان هويتي تجددگرايان ايراني در انقلاب مشروطيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 323 تا 346 منتشر شده است.
نام: گفتمان هويتي تجددگرايان ايراني در انقلاب مشروطيت
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطيت
مقاله مدرنيته
مقاله قانون
مقاله ناسيوناليسم
مقاله باستان گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب مشروطيت نقطه عطف رويارويي هويتي ايرانيان با مدرنيته است که از آن به عنوان انقلابي برگرفته از مفاهيم مدرن در تمايز با سپهر انديشه و هويت سنتي ياد مي شود. مشروطيت، سرفصلي جديد از تاريخ ايران است که تحولات آن بر تاريخ سياسي ايران در قرن بيستم سايه افکنده است و بر فرهنگ، اقتصاد و سياست کشور ما تاثيري غيرقابل انکار نهاده است. يکي از گفتمان هاي هويتي مندرج در گفتمان مشروطه، گفتمان تجددگرايي است که درک آن مي تواند به فهم زواياي نامکشوف هويت ايراني در اين مقطع ياري رساند. طيف تجددگرايان متشکل از گروهي کوچک اما رو به گسترش از روشنفکران و نخبگان بودند که يا داراي زمينه تحصيلاتي جديد، يا اغلب صاحب منصب دولتي، بازرگان، سياح، ديپلمات و يا افرادي «خود ساخته» بودند که با انديشه هاي مدرن آشنايي يافتند. آنان به رغم همه تفاوت ها، داراي وجوهي مشترک بود که مي توان آن را ذيل «گفتمان تجددگرايي» آورد.