مقاله گناه بخت من است اين گناه دريا نيست (بررسي قطعه اي منسوب به فردوسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در نامه فرهنگستان از صفحه 48 تا 68 منتشر شده است.
نام: گناه بخت من است اين گناه دريا نيست (بررسي قطعه اي منسوب به فردوسي)
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرح اين ماجرا به اين صورت در منابع مكتوب نخستين بار در مقدمه بايستغري (نيمه اول قرن نهم هجري) آمده و گويا تاكنون در منبع كهنه تري ديده نشده است. اما اشعاري كه در اين حكايت از فردوسي نقل شد، چنان كه استاد رياحي بدان اشاره كرده اند، در ماخذ كهنه تر از قرن نهم هم ديده مي شود.
نخستين كسي كه از از انتساب اين ابيات به فردوسي سخن گفت عباس اقبال بود. وي به شعر نظام الدين محمود قمر اصفهاني كه قطعه مذكور را تضمين كرده اشاره دارد. اقبال عكس نسخه ديوان قمر را، كه در مجموعه شش ديوان مورخ 714-713 هجري باقي مانده و در كتابخانه اينديا آفيس (ديوان هند) نگهداري مي شود و مرحوم قزويني آن را تهيه كرده و به ايران فرستاده بود، در اختيار داشت.
پس از اقبال، تقي بينش، بدون توجه به يادداشت اقبال، در چاپي كه از ديوان قمر اصفهاني عرضه كرد،‌ به منسوب بودن اين شعر به فردوسي اشاره و ماخذ خود را در اين باره مجمع الفصحاي هدايت اعلام كرد.