سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین شیروانی – شرکت پژوهنده نیرو، اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر فرخ پیام – شرکت پژوهنده نیرو، اصفهان
محمد کیوانفرد – شرکت پژوهنده نیرو، اصفهان
مهدی معلم – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله روشی کارآمد به منظور تخمین حالت مؤلفه اصلی و هارمونیک ها در شبکه های توزیع شعاعی ارائه می شود . توسعه و گسترش دامنه کاربرد این روش به تحلیل مشاهده پذیری و رؤیت شوندگی شبکه ها و پردازش داده ها به طور جامع مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد . از مهمترین مزیت های این روش قابلیت تشخیص داده های نادرست و پردازش صحیح آنها و قابلیت بکارگیری آن در مبحث تخمین حالت هارمونیکی در سیستم های شعاعی واقعی و عملی می باشد . در این مقاله با تست الگوریتم تخمین حالت بر داده های سیستم نمونه و همچنین قسمتی از شبکه توزیع شهرستان اصفهان، قابلیت و صحت عملکرد این روش هم برای مؤلفه اصلی فرکانس و هم مؤلفه هارمونیکی سوم و پنجم به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد .