سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان جعفریان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران- ایران
مجید صنایع پسند – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران- ایران

چکیده:

این مقاله به حفاظت سریع خطوط انتقال توسط الگوریتم معادلات دیفرانسیل می پردازد. در الگوریتم معادلات دیفرانسیل، امپدانس مسیر خطا در حوزه زمان و با استفاده از معادلات دیفرانسیل توصیف کننده سیستم محاسبه می شود . برای تخمین پارامترهای مقاومت و راکتانس مسیر خطا، استفاده از روش حداقل مربعات خطا با فاکتور فراموشی پیشنهاد شده است . این روش ضمن دستیابی به دقت مناسب، پاسخ سریعتری را در مقایسه با رو شهای معمول ارائه می دهد. برای بدست آوردن معادلات سیستم در حوزه زمان استفاده از تقریب ذوزنقه ای پیشنهاد ش ده است که پاسخ دقیقتری را در مقایسه با عملگر تقاضل خطی در محاسبه هر دو پارامتر مقاومت و اندوکتانس مسیر خطا نتیجه م ی دهد. به منظور ارزیابی تکنیک فوق یک سیستم انتقال نمونه توسط برای حالات مختلف وقوع خطا، نرم افزارPSCAD/EMTDC مدل خط انتقال فشرده، گسترده، مبد ل های اندازه گیری ایده آل و واقعی شبیه سازی شده است . مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم دیستانس مبتنی بر فازور ارائه شده است.