سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی طاهری دمنه – تهران، پژوهشکده سیستمهای دفاعی
سیدعلی حسینی – تهران، پژوهشکده سیستمهای دفاعی
حسین راستگو – تهران، پژوهشکده سیستمهای دفاعی

چکیده:

در این مقاله برای ردیابی اهداف پرنده دودزا در تصاویر ویدئویی، پس از معرفی کمیتی خاص با عنوان بیشترین راستای تغییرات برای هر پیکسل، الگوریتم مناسبی برای محاسبه این کمیت ارائه نموده و نقاطی بعنوان کاندید هدف تعیین می شوند. در مرحله بعد با اعمال روشهای تطبیق الگو در تقاط کاندید، موقعیت نوک دود در هر فریم مشخص شده و بر اساس آن موقعیت هدف تعیین می گردد. نتایج اعمال الگوریتم ارائه شده برتصاویر پرواز جتهای پرنده دودزا نشان دهنده قابلیت بالای الگوریتم در ردیابی بلادرنگ موقعیت نوک دود در شرایط مختلف جوی است.