سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هانیه فخیم حاجی آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- عضو باشگاه پژوهشگران تبریز- دانشجوی کارشنا
مهناز نیکورای – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- عضو باشگاه پژوهشگران تبریز- دانشجوی کارشنا
الناز حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- عضو باشگاه پژوهشگران تبریز- کارشناسی رشته د

چکیده:

این مقاله روشی برای مسائل برنامه ریزی خطی چند مرتبه ای (MLPP) مبنی بر برنامه ریزی فازی برای MLPP خطی اخیرا توسعه یافته است چون اهداف فازی برای توابع هدف و متغیرهای تصمیم در مرتبه بالا تعیین می شوند جواب های نامناسب زمانی رخ می دهد که این اهداف فازی ناسازگارند. در این روش بدون به کار گیری اهداف فازی و با در نظر گیری ظرفیت متغیر تصمیم مرتبه بالا و هر دو مراتب توابع هدف مانند متغیر مسائل برنامه ریزی خطی چند- مرتبه ای به عنوان مسائل برنامه ریزی چند- تابع هدف غیر خطی فرمول سازی می شوند بنابراین روش ارائه شده پیچیدگی های مسائل اصلی را افزایش نمیدهد و مسائل برنامه ریزی خطی MLPP را در یک تکرار حل میکند. برای روشن شدن این مفهوم چند مثال عددی را حل کرده و جواب های آن را با جواب های کلاسیک دیگر مقایسه می کنیم.