سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
وحید عقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:
در این گزارش ، مدلی مفهومی با چارچوب تئوری بازی ارائه شده است که استراتژی های اپراتورهای حمل و نقل همگانی انفرادی اعم از عمومی یا خصوصی را در مقابل استراتژی های یکپارچه سازی عملیاتی نشان می دهد. تعادل نش برای مشخص کردن پیامدهای ممکن در وضعیت های مختلف بازار استفاده می شود. این موضوع با مطالعات موردی منتشر شده مقایسه می شود. این مدل می تواند بعنوان یک ابزار راهنمای استراتژی برای کمک به تصمیم گیرندگان سیاست حمل و نقل در فرآیند یکپارچه سازی حمل و نقل همگانی برای تشخیص کم هزینه ترین شکل مداخله و پیاده سازی بموقع اش استفاده شود.