سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
رضا پورقلی – استادیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
سید هاشم طبسی – استادیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان

چکیده:
در این مقاله یک روش عددی برای حل یک مساله هدایت گرمایی مورد بررسی قرار میگیرد. برای حل عددی این مساله معکوس از یک روش فرا اکتشافی استفاده می کنیم. چون حل مساله هدایت گرمایی مستقیم مرتبط با ماله معکوس، اولین گام حل این هدایت گرمایی معکوس می باشد، از روش عددی کرانک نیکلسون مساله هدایت گرمایی مستقیم مرتبط را حل می کنیم. در پایان با ارائه یک مثال، دقت و توانایی روش عددی بیان شده را نشان میدهیم.