سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم محسنی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید نادری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دهقان – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شبکه های اقتضایی نمونه ای از شبکه های بی سیم سیار هستند. این شبکه ها از مجموعه ای گره های متحرک مخابراتی تشکیلشده اند که ارتباط میان آنها به صورت بی سیم می باشد. تفاوت این شبکه ها با شبکه های سلولی در این است که شبکه های سیار اقتضایی هیچ زیر ساخت ثابت و از پیش تعیین شده ای ندارند. در شبکه های اقتضایی به علت تحرک گره ها، بهمبندی شبکه ثابت نبودهدائما در حال تغییر است. از این رو الگوریتم های مسیریابی عادی موبایل نمی تواند در این سیستمها بکار رفته شود، لذا الگوریتم های متعددی برای این شبکه ها پیشنهاد شده است. الگوریتم های مبتنی بر موقعیت، از اطلاعات موقعیت فیزیکی گره ها در امر مسیریابی کمک می گیرند. در این شبکه ها هر گره موقعیت خود را از طریق GPS مشخص می نماید. در این مقاله یک روش مسیریابی مبتنی بر موقعیت به نام MILAR ارائه شده است. که با وارد کردن مسیر در حافظه گره های میانی و استفاده از اطلاعات موقعیتی گره های میانی و چند بهبود دیگر در الگوریتم LAR، سربار شبکه تا حد زیادی کاهش یافته و پهنای باند بیشتری برای ارسال داده اختصاص می یابد.