سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
وحید عقیقی – کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا مغانی – دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی گروه علم مهندسی فناوری اطلاعات و ارتب

چکیده:
فراخوانی الگوها در شبکه عصبی هاپفیلد بسیار وابسته به ماتریس های وزن استفاده شده در مرحله یادگیری می باشد. در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک طراحی و پیاده سازی شده که شامل جمعیتی از ماتریس هی وزنن مربوط به ذخیره سازی و فراخوانی الگو در شبکه عصبی هاپفیلد می باشد. هدف بدیت آوردن ماتریس وزن بهنیه جهت بهبود فراخوانی الگوهای اصلی است. برای این منظور، تکنیک تولید جمعین (جهش و نخبه گزینی) ، عملکرد انقطاع و تابع ارزیابی برازندگی برای تولید جمعیت جدید از ماتریس های وزن را تعریف می کنیم. در آزمایش های انجام شده، یک شبکه عصبی با استفاده از قانون یادگیری هبین و یا تعداد مختلف از الگوها ایجاد می شود. در بیشتر موارد، فراخوانی الگوها با استفاده از الگوریتم ژنتیک نتایج بهتری را نسبت به فراخوانی معمولی با استفاده از قانون هبین می دهد. همچنین نتایج شبیه سازی نشان میدهد که استفاد از الگوریتم ژنتیک منجر به بهبود فراخوانی الگوهای اصلی دارای نویز می شود.