سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی امامی – کارشناس ارشد مخابرات
مرتضی خادمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسین خوشبین – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

الگوریتمهای متداول کدبرداری توربو، روشهایی تکراری هستند و هر تکرار شامل حجم عمیات حسابی بالایی است. برخی از این تکرارها غیر ضروری هستند که می توان آنها را با توجه به معیارهایی حذف نمود. دراین مقاله یک معیار جدید برای توقف تکرارهای غیر ضروری و درنتیجه کاهش حجم محاسبات کدبردار توربو پیشنهاد می شود. این معیار، بر اساس مشاهده خروجی یکی از کدبردارهای موجود در ساختار کدبردار توربو عمل نموده و مانند اکثر روشهای موجود ، توسط یک سطح استانه، کنترل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که معیار توقف پیشنهادی ، درمقایسه با معیارهای قبلی از توانایی بسیار خوبی درحذف تکرارهای غیر ضروری کدبردار توربو برخوردار است.