سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حسن باقری – مهندسی سازه
محمد واقفی – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمد صافی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:
دردهه اخیر شدت فعالیت های حملات تروریستی درسراسر جهان همواره رو به افزایش بودها ست و عموما اهداف چنین حملاتی تلفات جانی و ضربه های اقتصادی است بطوریکه کشورمان ایران نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودراستانهای تهران فارس و سیستان و بلوچستان درگذشته ای نزدیک شاهد خسارات و تلفات جانی و اقتصادی ناشی ازاین حملات بوده ایم اخیرا مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن ایران پیش نویسی تحت عنوان پدافند غیرعامل بمنظور کاهش اسیب پذیری نیروی انسانی ساختمان ها تاسیسات تجهیزات سرمایه ها اسناد و شریانهای کشور د رمقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن ارایه نموده است یکی ازروشهای مناسب بمنظور پیشگیری برهم زدن و کاهش حملات تروریستی اصلاحات و مقاوم سازی سازه ای می باشد دراین راستا تشخیص آسیب وارده و چگونگی مقابله با آن بطوریکه صدمات سازه ای به حداقل و تلفات انسانی به کمترین میزان خود کاهش یابد ازاهمیت فراوانی برخوردار است امروزه بسیاری از ساختمان های مهم بصورت مقاوم دربرابر انفجار تحلیل و طراحی میشوند لیکن هنوز هم نمی توان آنها را ازهرحیث ایمن تلقی نمود و ازخطراتی همچون فروریزشهای تصاعدی مصون دانست