سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محرم حسینپور – گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بابک قصاب زاده اهرابی – گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

دراین مقاله یک بلوک ساختاری پایه در مد جریانی برای پردازش سیگنال آنالوگ ارائه می شود که این بلوک را تقویت کننده ی تفاضلی جریان از نوع هدایت انتقالی با کنترل جریانی CCCDTA) می نامیم. مقاومت های پارازیتی در دو پایانه ی ورودی جریان به وسیله یک جریان بایاس ورودی کنترل می شود. چون همه ی پایانه های CCCDTA در مد جریانی کار می کنند بنابراین برای بکار گیری در پردازش سیگنال مد جریانی بسیار مناسب می باشد و چنانچه می دانیم مد جریانی همیشه بهتر از حالت ولتاژی بوده است. المان پیشنهادی بایک تکنولوژی دو قطبی مطرح شده و عملکرد آن نیز با شبیه سازی های PSPICE مورد بررسی قرار گرفته است. این شیبه سازی ها قابلیت بکارگیری قطعه اکتیو جدید را تا جایی که ماکزیمم پهنای باند65MHz است را نشان می دهد. همچنین CCCDTA دارای توان مصرفی پایینی می باشد و بوسیله ی آن می توان به محدوده ی گسترده ای از جریان دست یافت. بعلاوه برخی مثال ها مانند:فیلتر های مرسوم مرتبه دوم مد جریانی، ضرب و تقسیم کننده مد جریانی و شبیه ساز اندوکتانس بررسی شده است که همه آنها تنها با یک CCCDTA ساخته شده اند.