سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد کی پور – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در آیند های نزدیک Fuel Processorها برای پیل های سوختی اجتناب ناپذیر خواهند بود و در مورد پ یل های دماپایین مانند PEM و AFC این دستگاه ها نقش مؤثری را بازی می کنند . تاکنون در مورد تکنولوژ یهای مختلف Fuel Processor ها و فواید پیل های سوختی مقالات مختلفی ارائه شده است . مقاله های مذبور در مورد استفاده از تکنولوژی های POX و ATR و کاربرد آنها در طراحی Fuel Processor بحث می کنند، هر چند این رو شها مشکل خالص سازی هیدروژن دارند . در برخی موارد (عموماً روش ATR ) عملکرد پیچیده است و نیاز به تجهیزات گران قیمت دار د. این مقاله در مورد Fuel Processor بر مبنای ریفرمینگ با بخار آب بحث می کند . مزیت ریفرمینگ با بخا ر آب آنست که از محدوده وسیعی از سوخت های هیدروکربنی به عنوان خوراک استفاده می کند . استفاده از این روش عملیات تلخیص را ساده تر کرده و نهایتاً هیدروژن خالص را تحویل می دهد که قابلیت استفاده در پیل های سوختی را دارد . در نهایت بحث مشخصات ظاهری Fuel Processor پیش کشیده می شود و نتیجه عملی در خصوص تست دوام یک Fuel Processor مورد بررسی قرار می گیر د.