مقاله Gloeophyllum trabeum، گونه جديدي از Gloeophyllales براي ايران (مقاله كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در رستنيها از صفحه 245 تا 260 منتشر شده است.
نام: Gloeophyllum trabeum، گونه جديدي از Gloeophyllales براي ايران (مقاله كوتاه)
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي مطالعه  قارچ هاي چوبزي كشور، قارچ هايي با مشخصات زير جمع آوري و طبق ريواردن و ژيلبرتسن (Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993. European polypores)  تحت عنوان Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill (Gloeophyllales, Gloeophyllaceae)  شناسايي گرديد: اندام بارده (fruiting body) به شكل نيم دايره اي و در محل اتصال به چوب به عرض تا 10 سانتي متر و به ضخامت 1- 5/0 سانتي متر كه به شكل انفرادي يا در گروه هايي با پايه مشترك در كنار هم و روي چوب رشد مي كنند. سطح فوقاني اندام بارده، از نيم دايره هاي متحدالمركزي تشكيل شده است كه در رديف هاي مختلف به رنگ هاي مختلف از كرمي، قهوه اي روشن، آجري تا قهوه اي قرمز ديده مي شوند. اما در هر صورت در مجاورت پايه رنگ سطح كلاهك به خاكستري متمايل مي گردد. سطح اندام بارده در ابتدا با پوشش ظريف مويي تا مخملي پوشيده شده است اما به تدريج و با گذشت زمان اين پوشش مويي كم شده يا از بين رفته و سطح اندام بارده صاف مي گردد (شكل 1A  و B).