سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر برمک – دانشگاه بیرجند
مسعود برمر – دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله با نوع جدیدی از جبران کنندههای توان راکتیو به نام راکتور کنترل شونده مغناطیسی (MCR) بیشتر آشنا شده و به کمک نرم افزار MATLAB آن را شبیهسازی خواهیم کرد . این راکتور به صورت موازی در شبکه برق قرار میگیرد و ما آن را در یک شبکه برق 500 کیلوولت که توسط نرم افزار MATLAB شبیهسازی کردهایم، قرار داده و نتایج آن را در این مقاله آوردهایم . همچنین MCR را با راکتور کنترل شونده تریستوری (TCR) مقایسه نمودهایم