مقاله NAIRU و سياست گذاري اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 1 تا 26 منتشر شده است.
نام: NAIRU و سياست گذاري اقتصادي در ايران
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيليپس بلندمدت
مقاله نايرو
مقاله انتظارات تورمي
مقاله فيلتر HP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر ابتدا صحت فرضيه نرخ بيكاري طبيعي در ايران با استفاده از آزمون هم گرايي يوهانسن بررسي شده است، نتايج حاصل، حاكي از عدم وجود رابطه بلندمدت ميان تورم و بيكاري در اقتصاد ايران است. هم چنين به دليل تغيير نايرو در طي زمان، سري زماني نايرو در دوره مورد نظر با استفاده از فيلترHP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نايرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعيت اقتصاد ايران و ارايه راهكارهاي سياستي، سري هاي زماني نايرو و نرخ بيكاري واقعي در سال هاي مورد مطالعه، مقايسه شده است.
مقايسه سري هاي زماني نايرو برآورد شده با نرخ بيكاري سالانه، نشان مي دهد كه در دوره مورد بررسي، نرخ بيكاري واقعي بالاتر از نايرو بوده است (به استثناي سال 86)، در اين شرايط، اعمال سياست انبساطي در جهت كاهش بيش تر بيكاري در بلندمدت منجر به شتاب بخشيدن به تورم خواهد شد بدون اين كه نقشي در كاهش بيكاري داشته باشد. بنابراين به نظر مي رسد براي دستيابي به يك نرخ تورم باثبات در بلندمدت، كنترل حجم پول و به كارگيري يك قاعده پولي مي تواند بيكاري را به موقعيت نايرو بلندمدت خود هدايت كند.